Delivery and Returns

Delivery
The cost of delivery is 18 RON on the Romanian territory, for orders under 99 RON. For orders over 99 RON , delivery is free . Shipment is made by FAN Courier on the working day following the order time. An informative SMS message is issued by the courier to the customer on the day of delivery.

Return Policy The
ordered products can be returned within 14 days from the date of purchase. If 15 days have passed since your purchase, unfortunately, we cannot offer you a refund or exchange. Return conditions: the item must be unused, unopened, in the original packaging and in the condition in which it was delivered.
In case of a return, please send us the proof of purchase (receipt, invoice, or email with the order number)

Refunds
Once the return is received and verified, we will contact you by email or phone to inform you of the status of the refund, if it is approved or rejected (and the reasons for the rejection, if any). If approved, the refund will be processed and a credit will be automatically applied to your credit card or original payment method within 7 days of approval.

Delayed or missing refunds
If you’ve been approved for a refund but haven’t received it yet, check your bank account again first, it may take some time before the transfer is processed.
Periods for processing bank repayments may vary.
If you have done all of this and have not yet received your refund, please email us at coffee@myendorphine.com

Discounted products
Special or discounted items cannot be returned.

Replacement of
products Defective products can be replaced by sending them to ENDORPHINE on Ion Pilat Street 2, Bucharest 030887 Romania. Please email us at coffee@myendorphine.com before sending the product to confirm the replacement, and we will send you another copy of the same product.

To return the product, please send it to ENDORPHINE on Ion Pilat Street 2, Bucharest 030887. Romania.


Livrare
Costul livrării este de 18 RON pe teritoriul României, pentru comenzi sub 99 RON. Pentru comenzi peste 99 RON, livrarea este gratuită. Expedierea se face prin FAN Courier în ziua lucrătoare următoare timpului comenzii. Un mesaj SMS informativ este emis de către curier către client în ziua livrării.

Politica de retur
Produsele comandate pot fi returnate în 14 zile de la data cumpărării. Dacă au trecut 15 zile de la achiziția dvs., din păcate, nu vă putem oferi o rambursare sau un schimb. Condiții de retur: articolul trebuie să fie neutilizat, nedeschis, în ambalajul original și în starea în care a fost livrat.
În cazul unui retur vă rugăm să ne trimiteți și dovada cumpărării (chitanță, factură, sau email cu numărul comenzii)

Rambursări
Odată ce returul este primit și verificat, vă vom contacta prin email sau telefon pentru a vă informa despre starea rambursării, dacă aceasta este aprobată sau respinsă (și motivele respingerii, dacă este cazul). Dacă este aprobat, rambursarea va fi procesată și un credit va fi aplicat automat cardului dvs. de credit sau metodei originale de plată, în termen de 7 zile de la data aprobării.

Rambursări întârziate sau lipsă
Dacă ați fost aprobat pentru o rambursare, dar nu ați primit-o încă, verificați mai întâi contul bancar din nou, poate dura ceva timp până când transferul este procesat.
Perioadele de procesare a rambursărilor la bănci pot varia.
Dacă ați făcut toate acestea și încă nu ați primit rambursarea, vă rugăm să ne scrieți la coffee@myendorphine.com

Produse cu preț redus
Articolele cu preț special sau redus nu pot fi returnate.

Înlocuirea produselor
Produsele defecte pot fi înlocuite prin trimiterea lor la ENDORPHINE pe strada Ion Pilat 2, București 030887 România. Vă rugăm să ne anunțați prin email pe coffee@myendorphine.com înainte de a trimite produsul pentru a confirma înlocuirea, iar noi vă vom trimite un alt exemplar din același produs.

Pentru a returna produsul, vă rugăm să îl expediați la ENDORPHINE pe strada Ion Pilat 2, București 030887. România.

Stay updated for new releases!

Get an email when we release new coffee stock.